درخواست دعوت یه همکاری با نمد دوین

در نظر داشته باشيد پر نمودن فرم زیر به هيچ عنوان به معنی استخدام قطعی شما و یا قبول همکاری نمی باشد.

نام و نام خانوادگی :*
تاریخ تولد :
سن :*
جنسيت : زنمرد
وضعیت تاهل:
مجرد متاهل
وضعیت نظام وظیفه:
انجام نداده ام انجام داده ام معاف
تحصیلات :
رشته تحصیلی:
میزان سابقه کار مرتبط :*
زمینه مورد علاقه همکاری:
سایر زمینه مورد علاقه همکاری:
آدرس پست الکترونیک:*
کشور: