نمد" چهارمحال و بختیاری یکی از مهمترین صنایع دستی در استان است که با پیگیری‌های صورت گرفته در سال گذشته شهرکرد به عنوان "شهر ملی نمد" انتخاب و معرفی شد و اکنون تلاش برای جهانی شدن این محصول دست مردم استان تشدید شده است.